ŚWIAT
GIER
PLANSZOWYCH

Mechaniki

Mechaniki są elementem różnicującym przebieg i zasady gier. Angielskojęzyczne nazwy mechanik na stałe zakorzeniły się w planszówkowym środowisku. Dla początkujących graczy, pomocny okazć się może poniższy mini-słowniczek:

 • Acting - Gracze komunikują się ze sobą z wykorzystaniem pewnych form pantomimy lub mimiki.

 • Action / Movement Programming - Gracze potajemnie planują swoje kolejne działania, a następnie każdy z nich wykonuje je zgodnie z dokonanym wyborem.

 • Action Point Allowance System - Gracze posiadają przydzieloną pewną ilość punktów akcji na rundę, które następnie mogą "wydawać" na podejmowanie dostępnych działań (często o różnym koszcie w punktach akcji).

 • Area Control / Area Influence - Mechanika nagradzająca gracza posiadającego przewagę na kontrolowanym obszarze.

 • Area Enclosure - Gracze, poprzez dokładanie bądź przemieszczanie elementów, starają się otoczyć nimi pewien obszar gry.

 • Area Movement - Plansza, podzielona na różnej wielkości obszary, umożliwia przemieszczanie elementów w dowolnym kierunku, pod warunkiem że obszary sąsiadują ze sobą lub są połączone.

 • Area-Impulse

 • Auction/Bidding - Mechanika wymaga od graczy naprzemiennego składania ofert (zwykle pieniężnych) do momentu wyznaczenia zwycięzcy aukcji, który zyskuje dzięki temu możliwość nabycia określonych dóbr lub pierwszeństwo wykonywania akcji.

 • Betting/Wagering - Mechanika wymaga od graczy obstawiania wyników niektórych efektów w grze.

 • Campaign / Battle Card Driven - Działania graczy skoncentrowane są na posiadanych na ręku kartach, których zagranie pozwala na wykonanie pojedynczej akcji.

 • Card Drafting - Gracze dobierają karty z ograniczonego ich podzbioru (np. wspólnej puli), w celu zdobycia przewagi (natychmiastowej lub długoterminowej), bądź uzyskania najlepszej ich kombinacji, służącej realizacji celów gry.

 • Chit-Pull System - Używana w grach wojennych mechanika symulująca jednoczesne działania na polu bitwy oraz kwestie dowodzenia i kontroli. Gracze w sposób losowy dobierają znaczniki identyfikujące grupy jednostek, które mogą być aktywowane.

 • Commodity Speculation - Występujący w grach inwestycyjnych mechanizm spekulowania wartością różnych wystepujących w grze towarów, zarówno poprzez pośredni wpływ, jak i bezpośrednią manipulację.

 • Co-operative Play - Kooperacja zachęca lub wymaga od graczy, podejmowania wspólnych działań w celu osiągnięcia zwycięstwa w grze. Zazwyczaj gracze nie rywalizują ze sobą wcale, bądź jedynie w niewielkim stopniu (np. realizacja indywidualnych celów, motyw "zdrajcy").

 • Crayon Rail System - Wykorzystanie nietrwałych (często ścieralnych) metod tworzenia linii łączących punkty na planszy.

 • Deck / Pool Building - Gracze rozpoczynają z określonym zestawem kart (lub innych zasobów), który w trakcie gry zmieniają lub rozbudowują, zyskując w ten sposób nowe możliwości poprowadzenia dalszej rozgrywki.

 • Dice Rolling - Mechanika, w której rzuty kośćmi odzwierciedlają losowość zdarzeń; używane kości mogą mieć różne rozmiary, kształty i kolory reprezentować różne rzeczy, mogą też być stosowane jako liczniki.

 • Grid Movement - Elementy gry (np. pionki) przemieszczane są w wielu kierunkach, na planszy pokrytej siatką pól (zazwyczaj kwadratowych lub sześciokątnych).

 • Hand Management - Mechnika gry nagradza za wykładanie kart w określonej sekwencji lub grupie, w sposób optymalnie wykorzystujący dostępne karty lub zaistniałe okoliczności.

 • Hex-and-Counter - Klasyczna mechanika wojenna, pozwalająca na przemieszczanie znaczników na planszy pokrytej sześciokątną siatką pól. Znaczniki są zwykle wykonane z grubego kartonu, z nadrukowanymi atrybutami jednostek.

 • Line Drawing - Gracze rysują linie, używając ich do łączenia/izolacji obiektów lub tworzenia obszarów.

 • Memory - Od graczy wymagane jest przywoływanie z pamięci informacji bądź wydarzeń zaistniałych w grze.

 • Modular Board - Rozgrywka prowadzona jest na modułowej planszy, składającej się z wielu elementów (zazwyczaj kafelków lub kart), których różnorodne rozmieszczenie warunkuje możliwości eksploracji i wymusza stosowanie odmiennych strategii.

 • Paper-and-Pencil - Rozgrywka prowadzona jest na kartce papieru, przy użyciu pisaka, którym zaznacza się cały jej przebieg.

 • Partnerships - Gra oferuje zestaw reguł dla tworzenia sojuszy i zespołów. Często gracze wygrywają w zespole, bądź są karani za nieprzestrzeganie sojuszy.

 • Pattern Building - Mechanika "pattern building" jest oparta o system, w którym gracze układają elementy gry w określonych wzorach, aby w ten sposób zdobyć określone korzyści.

 • Pattern Recognition

 • Pick-up and Deliver - Mechanika wymaga od graczy podnoszenia elementów z pewnych obszarów planszy i dostarczenia ich do innej lokalizacji. na planszy gry. Udana dostawa zwykle nagradza gracza punktami lub pozwala mu na podejmowanie kolejnych działań.

 • Player Elimination - Mechanika występująca w grach wieloosobowych, w których pomimo wykluczenia jednego/kilku graczy, rozgrywka jest kontunuowana.

 • Point to Point Movement - Plansza gry posiada połączone liniami punkty, które mogą być zajmowane przez figurki lub znaczniki, a ich ruch odbywać się może jedynie wzdłuż tych linii.

 • Press Your Luck - Kuszenie losu. Gracze powtarzają akcję (np. rzut kośćmi) do momentu, w którym ze względu na rosnące ryzyko porażki, decydują sie ją zakończyć.

 • Rock-Paper-Scissors - Kamień, papier, nożyce.

 • Role Playing - Gra zawierająca elementy gry fabularnej, zachęcająca do zanurzania się w opowiadanej historii.

 • Roll / Spin and Move

 • Route/Network Building - Mechanika nagradzająca budowanie jak najdłuższych tras lub sieci dróg, z odcinków będących własnością/współwłasnością graczy.

 • Secret Unit Deployment - Tylko gracz kontrolujący swoje jednostki, posiada pełną informację na temat natury (lub nawet pobytu) tych elementów; w grach wojennych mechanika często symulująca tzw. "mgłę wojny".

 • Set Collection - Mechanika zachęcająca graczy do zbierania kolekcji elementów występujących w grze.

 • Simulation - Gry próbujące modelować rzeczywiste zdarzenia lub sytuacje.

 • Simultaneous Action Selection - Gracze jednocześnie, w sposób niejawny wybierają swoje akcje, a następnie wykonują je zgodnie z zasadami.

 • Singing - Mechanika wymaga od graczy śpiewania, nucenia melodii lub naśladowania dźwięków.

 • Stock Holding

 • Storytelling - Gracze zostają zaopatrzeni w zestaw koncepcyjnych, pisemnych bądź rysunkowych "stymulantów", wokół których gracz musi stworzyć opowieść.

 • Take That

 • Tile Placement

 • Time Track

 • Trading - W grze z mechaniką handlu gracze mogą wymieniać między sobą przedmioty.

 • Trick-taking

 • Variable Phase Order - W grze ze "zmienną kolejnością faz" tury mogą być rozgrywane w innej kolejności, niż poprzednie/nastepne.

 • Variable Player Powers - Mechanika zapewnia graczom różne zdolności i/lub drogi do wygranej, np. jedna frakcja skupia sie na dużych, silnych jednostkach, natomiast inna polega na wykorzystaniu wielu mniejszych i słabszych wojowników.

 • Voting - Głosowanie pozwala graczom wpływać na wyniki niektórych wydarzeń w grze, przy czym głosy poszczególnych graczy, nie muszą mieć jednakowej wagi.

 • Worker Placement - Mechanika oparta na wyborze jednej akcji spośród kilku dostępnych. Przeważnie wybór zaznacza się położeniem jakiegoś znacznika (żetonu, kostki, figurki, dysku) na pewnym obszarze planszy przypisanym tej konkretnej akcji. Niekiedy wybór danej akcji blokuje taką możliwość innym graczom.